צוות הנהלה

נתן ריגלר

מנכ"ל העמותה

אתי אלבכרי הרשקו

מנהלת משאבי אנוש

ריקי מאגרו

רכזת רכש ורישם

שרית מרדכי

מנכ"ל העמותה

אתי אלבכרי הרשקו

מנהלת משאבי אנוש

ריקי מאגרו

רכזת רכש ורישם

אריאלה כהן

מנהלת חשבונות

אתי מרקוס​

מזכירת מנכ"ל

עובד חסאוי​

חשב

אריאלה כהן

מנהלת חשבונות

אתי מרקוס​

מזכירת מנכ"ל

עובד חסאוי​

חשב

עמית דהרי​

פסיכולוג​

ורוניקה מילשטיין

פסיכולוגית

קרן חכם

מרפאה בעיסוק

עמית דהרי​

פסיכולוג​

ורוניקה מילשטיין

פסיכולוגית

קרן חכם

מרפאה בעיסוק

הילה רייזיס

מרפאה בעיסוק

הדס סתיו

קלינאית תקשורת

עדינה נובוגרוצקי

קלינאית תקשורת

הילה רייזיס

מרפאה בעיסוק

הדס סתיו

קלינאית תקשורת

עדינה נובוגרוצקי

קלינאית תקשורת

נטע חכים

הדרכה ופיקוח

זהבה מימון

הדרכה ופיקוח

נטע חכים

הדרכה ופיקוח

זהבה מימון

הדרכה ופיקוח

חברי הנהלה

ניסים עידן

יו"ר העמותה

אבי אליהו

יו"ר ועדת מכרזים - רכש- תחזוקה

קטי כהן

מזכירת העמותה

דן כהן

יו"ר העמותה

אבי אליהו

יו"ר ועדת מכרזים - רכש- תחזוקה

קטי כהן

מזכירת העמותה

רחל הילל

יו"ר ועדת ביקורת

שושי סלפק

יו"ר ועדת חינוך - פדגוגיה - תרבות

צביה יוסף

יו"ר ועדת כספים

רחל הילל

יו"ר ועדת ביקורת

שושי סלפק

יו"ר ועדת חינוך - פדגוגיה - תרבות

צביה יוסף

יו"ר ועדת כספים

ליאורה פוזננסקי

רכזת ביטחון

יהודה שוויד

יו"ר ועדת הנחות

ניסים עידן

חבר עמותה

ליאורה פוזננסקי

רכזת ביטחון

יהודה שוויד

יו"ר ועדת הנחות

ניסים עידן

חבר עמותה

אברהם בן-שלום

חבר עמותה

אברהם בן-שלום

חבר עמותה